Příspěvky,články,oznámení,výsledky,fotografie apod. můžete zasílat na adresu:

akce@oshsvitavy.cz

Děkujeme.